Contact

Centrum Języka Polskiego
Smolna 38 Street
00-375 Warsaw, Poland
phone:+ 48 (22) 626 96 71
e-mail: cjp@cjp.pl