Egzaminy państwowe

Organizujemy zajęcia przygotowujące do państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako języka obcego,
przeprowadzanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych lektorów, będących egzaminatorami w komisjach egzaminacyjnych.

Egzaminy te dają możliwość uzyskania przez cudzoziemców urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego poziomach:
podstawowym (B1), średnim ogólnym (B2), zaawansowanym (C1 – C2).

Terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów: www.certyfikatpolski.pl