Kontakt

Centrum Języka Polskiego
ul. Smolna 38
00-375 Warszawa
tel:+ 48 (22) 626 96 71
e-mail: cjp@cjp.pl